SC EYE PRODUCT S.R.L 
Str. Av. St Protopopescu, nr. 7, Sector 1, Bucureşti
Banca: ING BANK 
Contul: RO28INGB0000999900936748 ING BANK J40/1497/2001
RO13699297
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Accesul la site-ul www.lecturadigitala.ro şi folosirea documentelor digitale postate pe acest site implică recunoaşterea şi acceptarea de către dumneavoastră a condiţiilor impuse de legislația internațională în materie de drept de proprietate intelectuală, implicit a Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, recunoaşteţi şi acceptaţi faptul că toate drepturile privind conţinutul bazelor de date, metadatele şi obiectele digitale revin www.lecturadigitala.ro şi toate documentele digitale postate pe acest site (fişiere conţinând texte, imagini, sunete, şi/sau video în formate de tip JPG, TIF, MP3, MP4, WAV, EPUB, KINDLE) pot fi copiate sau tipărite exclusiv pentru studiu propriu sau cercetare şi nu pot fi distribuite sau difuzate pe nici o cale fără permisiunea scrisă din partea EYE PRODUCT SRL.
Vă mulţumim de asemenea că sunteţi partenerii noştri şi vă asigurăm de tot efortul nostru pentru a creşte şi diversifica colecţiile digitale pe care vi le punem la dispoziţie!

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private ȋn sectorul comunicațiilor electronice, www.lecturadigitala.ro are obligația de a prelucra ȋn condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Atunci când un Utilizator ȋsi creează un cont pe www.lecturadigitala.ro, va primi comunicări comerciale din partea www.lecturadigitala.ro doar in măsura in care si-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe lecturadigitala.ro, informarea Clienților privind evolutia si starea Comenzilor.
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse in baza de date a www.lecturadigitala.ro si cu utilizarea si prelucrarea de către lecturadigitala.ro.
Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției ȋn caz de ȋncălcare a drepturilor sale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul EYE PRODUCT S.R.L.
www.lecturadigitala.ro nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.
www.lecturadigitala.ro nu retine si nu stochează datele de card ale clienților

Definiții
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permite Comparatorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client si istoricul in Site (Comenzi, facturi fiscale, link-uri de download, etc.)
Utilizator – orice persoana care vizitează site-ul lecturadigitala.ro
Client - persoana fizică / persoană juridica ce efectuează o Comanda.
Produse si Servicii - orice produs sau serviciu menționat in Comanda, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Clientului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Client prin care Clientul isi exprima intenția de a achiziționa produsele noastre si sa făcă plata acestora.
Furnizor – autorul cărții.
Vânzător – societatea EYE PRODUCT S.R.L ., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 13699297, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/1497/2001, sediul in București, str. Av Stefan Protopopescu, nr. 7, sector 1

Drepturile de proprietate Intelectuala
Continutul site-ului lecturadigitala.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea EYE PRODUCT S.R.L si a furnizorilor săi si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fără acordul EYE PRODUCT S.R.L a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare.
EYE PRODUCT S.R.L poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului lecturadigitala.ro.
Drepturile de autor pentru conţinutul, imaginile, logo-ul lecturadigitala, şi design-ul acestui site aparţin EYE PRODUCT S.R.L , cu excepţia acelor materiale unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor.
Prin prezenta, EYE PRODUCT S.R.L , nu vă autorizează să distribuiţi, copiaţi şi imprimaţi cărţile publicate pe lecturadigitala.ro pentru uz necomercial, comercial. Copierea, distribuirea, imprimarea sau publicarea cărților se pedepsește conform legislației in vigoare.
Utilizarea pe lecturadigitala.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectiva. lecturadigitala.ro nu își asuma responsabilitatea si nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

Exonerarea de raspundere
EYE PRODUCT S.R.L.nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
EYE PRODUCT S.R.L.nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile cărților digitale prezentate pe site-ul lecturadigitala.ro, acestea fiind puse la dispoziția EYE PRODUCT S.R.L.de catre furnizori (autori) in baza contractelor de cesiune a drepturilor de autori.
Informațiile incluse pe lecturadigitala.ro au caracter informativ si sunt puse la dispoziție de către Furnizor (autorul cărtii).
Părerile exprimate in cuprinsul materialelor care sunt publicate in secțiunile blog literar, comunitate culturala si recenzii sunt asumate in întregime de autorii respectivelor materiale si nu implica responsabilitatea solidara a lecturadigitala.ro.
In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informație intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru a putea fi luate masurile legale necesare.
Utilizarea pe www.lecturadigitala.ro a oricarui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectiva. Lecturadigitala.ro nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea informațiilor sau a produselor achiziționate prin intermediul librăriei noastre online
Informațiile pot fi reproduse exclusiv pentru uz personal. Pentru informațiile sau datele considerate de interes general, care ar putea apărea in presa, EYE PRODUCT S.R.L. trebuie sa isi exprime acordul scris pentru publicare.

Înregistrarea ca Utilizator
Pentru crearea unui cont pe site-ul lecturadigitala.ro, Utilizatorul este obligat sa folosească o adresa de e-mail valida. www.lecturadigitala.ro poate refuza cererea de înregistrare in situațiile in care constata ca a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile intr-un mod neconform cu uzanțele normale.

Comanda
Pentru a activa serviciul „Comanda cu un click”, Utilizatorul trebuie sa seteze detaliile preferate de Comanda (unde sa fie livrata, modalitatea de expediere si modalitatea de plata) in contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute si folosite pentru fiecare Comanda cu un click. Aceste setări pot fi modificate oricând.
Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale si corecte, in caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori.
www.lecturadigitala.ro poate refuza o Comanda in urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații intre parți si fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:
• eșuarea / invalidarea tranzacției online;
• neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului / a tranzacției;
• date incomplete sau incorecte ale Clientului;
• activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.lecturadigitala.ro /partenerilor;
• alte motive obiective: in cazul in care Clientul nu garantează ca modul de plata este valid si ca nu este obținut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

Chiar daca a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, www.lecturadigitala.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactitatea care pot apărea in completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii si utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.
Contractul se considera încheiat între Client si www.lecturadigitala.ro în momentul primirii de către Client de la lecturadigitala.ro prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de download a Comenzii.
Facturare – plați
Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Client o factura pentru Serviciile livrate, obligația Clientului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Plata se poate face online (card sau paypal).

Tarifele şi livarea
Preţurile afişate pe site nu includ TVA. În cazul cărţilor în format digital, acesta este de 19%.

Livrarea cartilor in format digital
Cărțile digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificata în Comanda), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care sa fie livrate Clientului. Plata pentru cărțile digitale se face exclusiv online (card sau paypal), plata ramburs nefiind posibila. După achiziționare, produsele digitale vor fi listate si în contul Clientului.
Este obligația si responsabilitatea Clientului sa verifice informațiile de compatibilitate si instrucțiunile disponibile pe site si sa se asigure, înainte de achiziționare ca produsele digitale pe care intenționează sa le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenționează sa le utilizeze.
In măsura in care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasata pe site, se va considera ca serviciul pe care www.lecturadigitala.ro s-a obligat sa il presteze a fost îndeplinit si acceptat de Client.
Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsură în care sunt funcționale in condițiile si pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera ca www.lecturadigitala.ro si-a îndeplinit toate obligațiile fata de Client. In aceste situații nu este posibila returnarea contravalorii acestor servicii.

In situația in care Clientul achiziționează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul si/sau aceasta incompatibilitate este specificata în mod public pe site, nu va fi posibila returnarea contravalorii produselor atât timp cat Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcționează în condițiile specificate pe site.

Conditii de returnare a produselor
Produsele digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificata in comanda), deci nu exista ca produse fizice care sa fie livrate clientului. Plata pentru cărțile digitale se face exclusiv online (prin card), plata ramburs nefiind posibila.
Produsele digitale fac excepție de la condițiile obișnuite de retur întrucât sunt considerate servicii de către legislația în vigoare.
Este obligația si responsabilitatea clientului sa verifice informațiile de compatibilitate si instrucțiunile public disponibile pe site-ul www.lecturadigitala.ro si sa se asigure ca produsele digitale pe care intenționează sa le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenționează sa le utilizeze, înainte de a realiza achiziția.
In măsura in care clientul a primit un link de download valid, in conformitate cu comanda plasata pe site, se va considera ca serviciul pe care SC EYE PRODUCT S.R.L s-a obligat sa îl presteze a fost îndeplinit si acceptat de client.
Linkurile de download oferite clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise , iar, în măsura in care sunt funcționale in condițiile si pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera ca SC EYE PRODUCT S.R.L si-a îndeplinit toate obligațiile fata de client. In aceste situații nu este posibila returnarea contravalorii acestor servicii.
In situația in care clientul achiziționează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul sau si aceasta incompatibilitate este specificata in mod public pe site, nu va fi posibila returnarea contravalorii produselor atât timp cat clientului i s-a livrat un link de download valid care funcționează in condițiile specificate pe site.

Furnizorii
www.lecturadigitala.ro are contracte de distribuție de carte in format electronic prezentate in site. Furnizorii garantează in privința deținerii tuturor drepturilor de autor si de difuzare pe teritoriul României, a calității produselor, a autenticității lor lecturadigitala.ro are acceptul legal al furnizorilor săi de a publica pe site pasaje din cărți.
Comunicarea pe www.lecturadigitala.ro
Persoanele înregistrate pe www.lecturadigitala.ro pot face comentarii si orice alte comunicări, pot sa transmită sugestii, întrebări sau alte informații, câtă vreme limbajul acestora este civilizat iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, rasist, provocător, amenințător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu lecturadigitala.ro, nu sunt email-uri în masă sau orice altă formă de spam.
Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legislația penala in vigoare.
Lecturadigitala.ro nu își asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comentarii sau comunicări.
Utilizatorul garantează ca are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei terțe entități fizice sau juridice. EYE PRODUCT S.R.L. își rezerva dreptul de a retrage de pe lecturadigitala.ro orice comentarii sau comunicări considerate ca neadecvate si neconforme cu condițiile de mai sus, fără o avertizare prealabila adresata utilizatorului.

Reducerile
Politica preţurilor/reducerilor de pe site este stabilită în totalitate de către Furnizor (autori), iar preţul de cumpărare este cel afişat în momentul lansării comenzii.
Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte şi sunt actualizate zilnic. Discount-urile, reducerile şi promoţiile nu sunt cumulative şi nu se aplică la toate categoriile de produse. 
Comenzile introduse în aceeaşi zi către aceeaşi destinaţie de către aceeaşi persoană, sau de pe aceeaşi adresă de IP, se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se emite o singură factura. 
Toate promoţiile prezente în site sunt valabile doar pe perioada afișată.

Dispoziții finale
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea si lansarea comenzii, clientul acceptă necondiționat termenii si condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat

Lectură Digitală

Lectură Digitală plasează în magazinul său online orice tip de carte* în format digital, fără ca autorii să fie nevoiți să-și cedeze drepturile de autor in favoarea editurii noastre.

  • Av. Protopopescu 5, București
  • 0741 284 311
  • office@lecturadigitala.ro
keyboard_arrow_up