Studii secundare la Liceul „Sfântul Sava" din Bucureşti. Judecător de şedinţă la Tribunalul Ploieşti. Director al „Monitorului Oficial" (1870). Membru fondator al revistei „Satyrul".


A fost unul dintre primii jurişti români preocupaţi de publicarea în ediţii de masă a legilor, regulamentelor şi ordonanţelor româneşti: Itinerariul funcţionarilor administrativi sau Atribuţiuni, însărcinări şi altele ale prefecţilor, subprefecţilor, primarilor, poliţai lor (] 870), Cod comunal. Colecţiune de toate părţile legiuirilor (promulgate până la 7 octombrie 7 870) atribuite primarilor şi consiliilor comunale cu toate explicaţiunile necesare în notiţe (1871), Colecţiune de legiuirile României vechi şi noi. Legi, proceduri, regulamente, decrete, instrucţiuni, formulări, convenţiuni, concesiuni, statute, circulare instructive, tablouri (1873), Legi, regulamente, tratate, convenţii etc. emanate de la Ministerul de Externe. Promulgate de la I ianuarie 1875 până în anul 1885 (1885). Colecţia generală de legi a fost actualizată prin apariţia unor lucrări complementare: Appendice la colecţiunea de legiuirile României vechi şi noi. Câte s-au promulgat de la 7 ianuarie 1871 până la 1 ianuarie 1875 şi în continuare. împreună cu Pravilcineasca condică a lui Ipsilant V. V. (1 875), Câte s-au promulgat de la I ianuarie 1875 şi până la finele anului 1885 (1885). A scris una dintre lucrări asupra statisticii în România: Degradarea instituţiunii statistice şi abuzuri statistico-tipografice comise. Denunţări făcute de oficiali şi prin publicitate (1866). A tradus (Lăptăreasa din Montfermell, 1855; Madlena, 1857) şi a publicat mai multe lucrări literare: Fata subt Epitrop (1855), Teatru (1857), Mistere din Bucureşti (1862), Judecata lui Brânduş (1 864), Bătăuşii. Tablou de moravuri (1894).

Descarcă GRATUIT opera lui Ioan M. Bujoreanu

Lectură Digitală

Lectură Digitală plasează în magazinul său online orice tip de carte* în format digital, fără ca autorii să fie nevoiți să-și cedeze drepturile de autor in favoarea editurii noastre.

  • Av. Protopopescu 5, București
  • 0741 284 311
  • office@lecturadigitala.ro
keyboard_arrow_up